Politica de confidentialitate cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor utilizatorului cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Pharco Impex ‘93 SRL, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a informa utilizatorii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in contextul utilizarii si accesarii site-urilor proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra datele utilizatorului cu caracter personal, cum ar fi: adresa IP a utilizatorului, istoricul de vizionare (daca exista), date referitoare la modul in care acesta utilizeaza site-urile proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL, spre exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele acestuia, precum si orice alte categorii de date, sau in alt mod rezultat din utilizarea site-urilor proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL.
Daca se utilizeaza contul de Facebook sau alte conturi ale retelelor de socializare, Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, messenger, etc.
Daca utilizatorul este vizitator al site-urilor proprietatea Pharco Impex ‘93 SRL, se vor prelucra datele cu caracter personal.

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra datele utilizatorului cu caracter personal, dupa caz, pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, messenger, etc.) de informari privind produsele şi serviciile oferite de Pharco Impex ‘93 SRL, prin intermediul Site-urilor.
Pentru dezabonarea de la primirea unor comunicari la distanţa (e-mail, mesenger, etc.), utilizatorul poate folosi optiunea de dezabonare.
Furnizarea datelor utilizatorului in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor utilizatorului in acest scop nu va avea urmari negative.
Aceste date sunt prelucrate pentru:
efectuarea diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţiri experientei oferite pe Site.
pentru monitorizarea traficului si imbunataţirea experientei utilizatorului.

IV. Durata prelucrarii datelelor utilizatorului

Pharco Impex ‘93 SRL va prelucra datele utilizatorului cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, in conformitate cu prevederile legale prinvind prelucrarea datelor personale.
in situaţia in care utilizatorul isi exercita optiunea de ştergere a contului de utilizator, Pharco Impex ‘93 SRL, nu va mai remite acestuia niciun fel de informare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, mesenger, etc.). Daca utilizatorul isi retrage consimtamântul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Pharco Impex ‘93 SRL va inceta prelucrarea datelor utilizatorului cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile pe baza consimtamântului exprimat de catre utilizator inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Pharco Impex ‘93 SRL poate dezvalui datele utilizatorilor catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Pharco Impex ‘93 SRL in desfasurarii activitatii prin intermediul Site-urilor, ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-urilor;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Pharco Impex ‘93 SRL prin intermediul Site-urilor;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-urilor si a serviciilor derulate prin intermediul lor;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si de activitate;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Pharco Impex ‘93 SRL pot fi transferate in afara României, doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile utilizatorului

in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, utilizatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Pharco Impex ‘93 SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Pharco Impex ‘93 SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intârzieri justificate, de catre Pharco Impex ‘93 SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui utilizator la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
  dreptul la stergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la stergere, in anumite circumstante, utilizatorul poate solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse din evidentele Pharco Impex ‘93 SRL, in conformitate cu prevederile legale. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Pharco Impex ‘93 SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de lecturat;
  • dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Pharco Impex ‘93 SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul la opozitie, in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Pharco Impex ‘93 SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Pharco Impex ‘93 SRL poate demonstra ca are motive legitime si
  • imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • Dreptul utilizatorului de a se adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar.

VIII. Protectia Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt in siguranta.
Pharco Impex ‘93 SRL utilizeaza protocoale sigure pentru comunicare si transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosind anonimizarea si pseudonimizarea acolo unde este cazul.
Pharco Impex ‘93 SRL monitorizeaza sistemele informatice pentru posibile vulnerabilitati si atacuri cu ajutorul celor mai bune module de securitate disponibile pentru a incerca sa evite eventualele brese de securitate.
Pharco Impex ‘93 SRL face tot ce este posibil, in mod rezonabil, pentru a preveni incalcarea securitatii datelor cu caracter personal si pentru a asista autoritatile in cazul in care vor aparea astfel de incalcari.

IX. Protectia a Datelor cu Caracter Personal

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: costelina.dogariu@pharco.happydev.co.ro

X. Modificari la Politica de Confidentialiate

Pharco Impex ‘93 SRL isi rezerva dreptul de a modifica aceasta Politica de Confidentialitate.